logo MŠMT odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
menu:

Přeskočit navigační odkazy
Přeskočit navigační odkazy
Přeskočit navigační odkazy
Přeskočit navigační odkazy

Statistika veřejných a soukromých vysokých škol v ČR - Testovací režim

Tyto stránky mají za úkol nabídnout základní standardní přehledy o výkonových ukazatelích činnosti (a částečně i financování) veřejných a soukromých vysokých škol v ČR. Informačními zdroji jsou data o přijímacím řízení na VŠ, data matrik studentů převzatých ze SIMSu a informace o financování vysokých škol převzaté ze stránek http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/financovani-vysokych-skol.

Případné dotazy a připomínky k datům/aplikaci směřujte na Ing. Jana Hrabu (jan.hraba@msmt.cz).


Prohlížeče (otevírají se v novém okně)
jan.hraba@msmt.cz Přeskočit navigační odkazy Přeskočit navigační odkazy Přeskočit navigační odkazy Přeskočit navigační odkazy