Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů je veden v souladu s § 87 odst. 1 písm. j bod 2. zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
© 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aktualizace k 23.1.2018 19:35